• Een nieuw seizoen, een nieuwe kantine, zullen een aantal enthousiaste leden en vrijwilligers deze zomer hebben bedacht. En met zeker 5-6 timmermannen in één team, is het eigenlijk best logisch dat die mannen een keer de koppen bij elkaar staken om onze kantine van een nieuwe look te voorzien.

    En zulks geschiedde. Onder de bezielende leiding van de projectleider, ir. E. de Langen werd afgelopen zaterdag in sneltreinvaart de barzijde flink onder handen genomen. Er werd enthousiast op losgetimmerd, gezaagd, geboord, geverfd en geschroefd. Het resultaat: een steigerhouten wand, voorzien van een flinke zitbank, en daarvoor een paar mooie staantafels. Ook de bar zélf werd voorzien van een steigerhouten betimmering.
    Aan het eind van de middag was het meeste werk gedaan, en was een biertje wel op zijn plaats. 

    Wat rest zijn nog wat schilderwerkzaamheden en wat kleine klusjes. En als het goed is, wordt de wand rechts in de hoek, waar het tafelvoetbalspel staat, nog voorzien van een steigerhouten betimmering, teneinde daar een heuze darthoek van te maken. 

    Mannen, hartelijk bedankt voor deze spontane actie, het resultaat is zéér indrukwekkend. Met deze nieuwe inrichting kunnen we weer járen vooruit!