• Update De Kromme Draai, 3 mei 2024


  Na een lange periode van geen voortgang en vrijwel geen communicatie m.b.t. het project verbouw
  of nieuwbouw De Kromme Draai zet de Gemeente er nu flink vaart achter. Wij zijn ook een beetje
  overvallen over het tempo wat er nu achter gezet wordt. Op 14 mei zal het voorstel voor
  nieuwbouw school op voorste helft van kunstgrasveld besproken in een commissievergadering.
  Inmiddels zijn er een aantal dorpsbewoners in actie gekomen tegen het plan van de Gemeente voor
  nieuwbouw op de helft van het kunstgrasveld. Gelukkig kan dit in een democratisch land als
  Nederland.

  ASV heeft weinig tot geen inspraak in de keuze van de Gemeente, Laat duidelijk zijn dat het onze
  voorkeur is dat we beschikking houden over een heel kunstgrasveld. Zoals in onderstaand stuk te
  lezen is (geplaatst in de toen nog verspreide weekbrief), is één veld van ons boventallig verklaard
  door de Gemeente. Kort betekent dit dat de Gemeente medio 2026 vrij is om met dat veld te doen
  wat ze willen (zijn immers eigenaar van de grond). Door coöperatief om tafel te zitten, proberen we
  voor elkaar te krijgen om in ieder geval de achterste helft van het kunstgrasveld te behouden voor
  ASV en de jeugd van Ammerstol. Hier hebben we goede hoop op.

  Ons standpunt over nieuwbouw van woningen is simpel; voor onze vereniging is nieuwbouw van
  woningen (lees uitbreiding aantal inwoners en dus potentiële leden) van groot belang. De locatie
  waar dat gebeurt, is voor ons niet belangrijk.

  Wij wachten met spanning het Gemeente overleg van 14 mei af en zullen de uitkomst
  communiceren.

  Bestuur ASV

   

  Eerdere berichtgeving in onze toenmalige weekbrief:

  Update verbouw-of nieuwbouw De Kromme Draai

  Voor de zomervakantie van 2021 zijn er drie mogelijke opties onderzocht voor de ver- of nieuwbouw
  van de school in combinatie met BSO en peuteropvang en een nevenvestiging van de bibliotheek.
  Afgelopen week hebben we contact gehad met de gemeente over de stand van zaken en begin maart
  2022 wordt aan het college voorgesteld en instemming gevraagd om scenario 3 verder te verkennen.
  Scenario 3 is nieuwbouw van een brede voorziening op de voorste helft van ons kunstgrasveld.

  Dit is even schrikken, maar ook een gevolg van de harmonisatie die de gemeente moest doorvoeren.
  Uitkomst hiervan is oa. dat ons kunstgrasveld boventallig is verklaard en er in principe geen renovatie
  voor zal plaatsvinden (gepland medio 2026). Door bovenstaande proberen we nu in ieder geval een
  half kunstgrasveld te behouden.