• Zoals wellicht bekend is de Gemeente Krimpenerwaard jaren (!) geleden gestart met een harmonisatietraject voor sportverenigingen. Na een fusie is de nieuwe gemeente verplicht om dit binnen 2 jaar te regelen. Die termijn is inmiddels al ruim verstreken. We naderen nu echter de eindstreep.

  In het kort houdt het in dat alle voetbalverenigingen binnen de gemeente op een zelfde wijze behandeld dienen te worden. Wel mag een gemeente verschil maken tussen bv tennis- en voetbalverenigingen. Ook mag er na het vaststellen van het nieuwe beleid weer korting gegeven worden. Denk hierbij aan kleine kernenkorting. Kortom het is een complex verhaal geworden.

  Wat de gemeente al wel besloten heeft, is dat er bij vervanging gekeken wordt of er al dan niet sprake is van een overcapaciteit van velden. Onder andere bij ASV is dit het geval. Dat wisten we (gemeente BAB en ASV) al bij de aanleg van het kunstgrasveld.
  Waarom is dit van belang om nu al te melden; de gemeente heeft het voornemen om de Kromme Draai aan te gaan pakken. In de planvorming zit ook een onderdeel om naar andere locaties te kijken.

  Ze zijn met 3 opties gekomen:
  - Verbouw school op huidige locatie
  - Afbreken en nieuwbouw op nieuwe locatie
  - Nieuwbouw op zuidkant (kant parkeerterrein) kunstgrasveld

  Op dit moment is er nog geen enkele voorkeur van de gemeente en gaan ze nog in gesprek met belanghebbenden. Wel zal er binnenkort iets verschijnen in de media en wij als bestuur willen voorkomen dat er te voorbarige conclusies worden getrokken. De uitvoering van de plannen zullen sowieso pas over enkele jaren plaatsvinden, is de inschatting van de projectleider. Los van welke optie gekozen gaat worden.

  Mochten er vragen zijn, dan weten jullie me vast te vinden.

  Namens Bestuur

  Michel Rabouw