• Lid worden

   

  Het lidmaatschap bedraagt per seizoen voor :

  Senioren                      : € 125,00

  Studerende senioren * : €   94,00

  Niet spelende leden     : €   55,00

  Junioren **                  : €   73,00

  Pupillen ***                 : €   63,00

  Donateurs                    : €   25,00

   

  *     : Senioren welke nog studeren dienen dit voor 1 oktober van ieder seizoen door te geven aan het secretariaat. Bij het niet tijdig           doorgeven zal de normale contributie voor senioren worden doorberekend, zonder restitutie achteraf.

  **   : Leeftijd Junioren : Op 1 aug. van het huidige seizoen : 13 jaar en niet ouder dan 18 jaar.

  *** : Leeftijd Pupillen : Op 1 aug. van het huidige seizoen : niet ouder dan 12 jaar.

   

  Bovenstaande bedragen is men per seizoen verschuldigd en wordt 2x per seizoen (de helft van bovengenoemd bedrag) afgeschreven. Het seizoen is hiervoor in 2 helften verdeeld, t.w. juli ?? december en januari ?? juni.

   

  2.  Aanmelden als lid van de vereniging kan uitsluitend schriftelijk door indiening van dit volledig ingevulde en

       ondertekende formulier. Het lidmaatschap heeft altijd de minimale duur van één seizoen.

   

  3.  Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en wel voor 20 mei van elk jaar voor het volgende

       seizoen bij het secretariaat ; het lidmaatschap eindigt derhalve altijd met ingang van 1 juli van enig jaar.

   

  BEPALINGEN M.B.T. HET BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS:

  Het inschrijfformulier wordt gedurende het lidmaatschap bewaard, na beeindiging van het lidmaatschap zal het formulier uiterlijk binnen 6 maanden na beëindiging, worden vernietigd.

  Wel willen wij een deel van uw persoonsgegevens bewaren, om u ook na beeindiging van het lidmaatschap, in de toekomst te kunnen benaderen voor bijv. reuniëen of andere bijzondere gebeurtenissen, etc.

  Wij willen hiervoor uw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en evt. emailadres bewaren. 

   

  Hier onder treft u het inschrijfformulier aan. Klik op het Word-ikoontje, dan wordt het inschrijfformulier gedownload. U kunt het ingevuld mailen naar: asv-secretariaat@hetnet.nl. U kunt het evt. ook in de brievenbus gooien op de Elftstraat 11 te Ammerstol.